Hørt om rinkbandy?

rinkbandyI dag regnes vanlig bandy og ishockey som de mest populære vintersportene i verden, enda langrenn har en solid følgerskare i Skandinavia. Rinkbandy er en undervariant av den populære bandysporten, med et lavere antall spillere og mindre bane. Faktisk er banen like stor som en ishockeybane; noe som gjør spillet mer fysisk og intensivt. En undervariant av rinkbandy kalles for hockey-pockey, og spilles som regel av bedriftslag. En spesiell regel i hockey-pockey er det at kølla ikke kan heves over isen når man skyter, og varianten er generelt “mildere” enn rinkbandy.

Da rinkbandy spilles på en kurvet ishockeybane er det ikke mulig å skyte cornere, og man må i tillegg gjøre straffer på samme måte som hockeyspillere. Som regel er det 6-7 spillere på hvert lag, og målene er av mindre størrelse.

Hvordan oppstod rinkbandy?

Skillet mellom bandy, rinkbandy og ishockey kan til tider være utydelig, og de har alle en rekke regler til felles. Rinkbandy kamper ble først avholdt i Sverige en gang på slutten av 1950 tallet, samtidig som ishockey ble ført til innendørsarenaer. I takt med at nye ishaller ble bygget for hockeykamper fikk bandyspillere plutselig muligheten til å trene innendørs. Nå kunne de spille bandy for lenger perioder hvert år, som var en stor forskjell fra tidligere. Problemet var at banen var mye større enn bandyspillerne var vant til, uten muligheten for forlengelse.

Det tok ikke lang tid før flere spillere begynte å like rinkbandy, og valgte å utvikle det som egen idrettsgren. Rinkbandy er i dag langt mindre populært enn vanlig bandy, men har en fast tilhengerskare i både Norge og resten av Europa. Mye tyder likevel på at sporten vil dø ut i løpet av de neste 10-20 årene i takt med at det bygges flere innendørs arenaer for bandy med større isflate.

Litt om reglene

Rinkbandy minner veldig mye om ishockey med nesten identiske regler, lagoppstilling og banestørrelse. En annen slående likhet er det faktum at rinkbandyspillere bruker samme type køller som ishockeyspillere, og har lik spilletid. Rinkbandy bruker blå baller, som skiller seg fra vanlig bandy med røde baller.

Kampene varer én time, på lik linje med hockeykamper, enda de ofte deles opp i to halvdeler på 30 minutter hver. Det skiller seg fra hockey, som oftest spilles over 20 minutter x 3. Èn stor forskjell fra bandy og ishockey er forbudet mot å takle motspillere. I USA spiller de også med mindre hockeybaner, som gjør at antallet rinkbandy spillere er senket til 5 stykk på hvert lag samtidig.

Internasjonale turneringer

Det internasjonale bandyforbundet har jobbet hardt med å spre bandy de siste årene, og rinkbandy er et viktig hjelpemiddel. Mange land (særlig i Øst-Europa) har en rekke ishockey-arenaer, men mangler tilgang på større isbaner som gjør det mulig å spille vanlige bandykamper. Her er Hviterussland og Ukraina gode eksempler.

Av den grunn er rinkbandy en fin måte å spre sporten til nye land som mangler riktig infrastruktur. I dag finnes det heller ikke noe internasjonalt forbund for rinkbandy, eller EU turneringer. Russland er det eneste landet per dags dato hvor det avholdes organiserte kamper for rinkbandy, enda interessen også er dalende hos naboen i øst.

Privacy Policy